PROUDLY VIETNAMESE 2022 ISSUE BY L’OFFICIEL VIETNAM | VIET PORTRAITS
Creative Director: Alex Fox
Photographer: Nguyễn Anh Hào
Producer: Chau Vo
Stylist: Nhật Thiện
Make-up Artist: Tâm Minh Nguyễn, Hạc Sa
Feature: Alita, Việt Dũng, Thiên Phong, Tracy, Minh Nhựt, Bùi Tường Vân, Tường Danh
Costume: Nguyễn Hoàng Tú, FORTYTHREE, Fussy, Lâm Gia Khang, Sand

You may also like

Back to Top