Tín dụng:
Diễn viên Châu Bùi
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Hào
Concept Dương Đức Tiến
Nhà tạo mẫu Levine Đặng
Thời trang Đặng Hải Yến
Nhà sản xuất Giang Thảo
Chuyên gia trang điểm Phát Phát
Nghệ sĩ tóc Odette Khiết An
Quay phim Quốc Nam
Chiếu sáng Hy Vương
Video chiếu sáng Vũ Việt Anh
Biên tập Đông Quân
Trợ lý sản xuất Nhị Vũ Hoàng Nguyên, Lý Nhân Huy
Trợ lý tạo mẫu Bé Miên
Trợ lý ảnh Lê Nhật Hưng
Trợ lý ánh sáng Nam Hoàng, Kiên Nguyễn
Giám đốc sáng tạo IO

You may also like

Back to Top