Giám đốc sáng tạo: Cường Đàm
Nhiếp ảnh gia: Nguyễn Anh Hào
Người mẫu: Mimi, Dkan, Hoàng Yến, Việt Dũng, Phương My
Nhà sản xuất: Khả Thi
Trang điểm & Làm tóc: PSi & team
Trợ lý giám đốc: Lân Lương
Video: Phạm Hoàng Linh
Stylist: Thái Hà
Tủ quần áo: Kim Thành Vũ, Đỗ Phương Uyên
Ánh sáng: Kevin LC
Phụ công: Đoàn Nguyên Phổ, Minh Toàn, Vũ Hải Lân

You may also like

Back to Top